Laksebreveierne i Tanavassdraget SA

Laksebreveierne i Tanavassdraget SA

Årsmøte 2017

NyheterOpprettet av Rune to., mai 04, 2017 20:02:57

LBT SA innkaller andelshaverne til årsmøte,

lørdag 13.05.2017 kl 12.00 på Sirma Grendehus


Saksliste:

1. Åpning v/leder

2. Konstituering 2.1. Velge 2 møteledere. 2.2. Godkjenne stemmeberettigede og fullmakter 2.3. Godkjenne innkallingen 2.4. Godkjenne sakslista 2.5. Velge 2 møtedeltagere til å underskrive møteprotokollen

3. Godkjenne regnskap for 2015. Legges frem på årsmøtet.

4. Godkjenne Årsberetningen for 2016.

5. Godkjenne regnskap for 2016. Legges frem på årsmøtet.

6. Budsjett og Årsplan 2017. Legges frem på årsmøte.

6.1. Vedta og godkjenne budsjett 2017.

6.2. Vedta og godkjenne årsplan 2017.

7. Informasjon om Tanavassdragets fiskeforvaltnings (TF) arbeid

8. Innkomne saker.

8.1. Forhandlinger med Finland. Staten har inngått avtale med Finland om fiske i Tanavassdraget.

9. Valg av:

9.1. Leder (ett år)

9.2. 3 styremedlemmer (to år)

9.3. 3 varamedlemmer (to år)

9.4. 2 revisorer (ett år)

9.5. Valgkomite (3 medlemmer) (ett år)

(sakspapirer trykk pdf 1, 2 og 3)

Protokollen fra årsmøte


Vår fiskerett i Tanavassdraget