Laksebreveierne i Tanavassdraget SA

Laksebreveierne i Tanavassdraget SA

LBT styret 2017

StyreOpprettet av Rune ti., november 01, 2016 17:55:48

Styreleder: Rune Aslaksen

Styremedlemer

Fra Polmak Oskar Trosten og Odd Tobiassen
Fra karasjok Dan Vidar Rasmus og Regine Solbakk
Fra Tana Benn Larsen og Laila Dervo