Laksebreveierne i Tanavassdraget SA

Laksebreveierne i Tanavassdraget SA

Fellesmøte med valg av medlemmer til TF

NyheterOpprettet av Rune sø., oktober 25, 2015 20:32:24

Da går det mot fellesmøte hvor laksebreveierne kan velge nye medlemmer til Tanavassdraget fiskeforvaltning (TF). Dette skal foregå på Karasjok samfunnshus 31.10.15 kl 1100. LBT har i en prosess kommet fram til 5 faste og 5 vara kandidater som alle er lojale ovenfor LBT og dens formål.

LBT vil i den neste 4 års perioden fokusere på 4 hoved saker.

1. Få organisasjonen TF på plass. Med dette menes å lage vedtekter som laksebreveierene, Karasjok og Tana kommune vil enes om.

2. Skape tillit mellom TF og folk i elvedalen gjennom et åpnere TF.

3. Sørge for en forvaltningsplan for vassdraget som har legitimitet.

4. Sørge for at utbytte blir en del av TF sitt budsjett og at den står i samsvar med omsettingen til TF.

For at LBT skal ha gjennomslagskraft i TF for sine hovedsaker vil man oppfordre andelshavere til å møte opp på fellesmøte for å stemme inn kandidatene som medlemsmøtene har nominert.

Følgende kandidater er nominerte fra Tana

Reidar Varsi personlig stedfortreder Oskar Trosten

Rune Aslaksen personlig stedfortreder Jorunn Alice Sottinen

Benn Larsen personlig stedfortreder Elin Sabbasen


Følgende kandidater er nominert fra Karasjok

Edvard Nordsletta personlig stedfortreder Dan Vidar Rasmus

Asbjørn Guttorm personlig stedfortreder Halfdan Næss