Laksebreveierne i Tanavassdraget SA

Laksebreveierne i Tanavassdraget SA

Årsmøte 13.4.13

NyheterOpprettet av Rune to., mars 21, 2013 20:05:43

Tid: KL 12.00
Sted: På Sirma Grendehus

Saksliste:

1. Åpning og info v/leder i LBT

2. Konstituering

2.1 Velge 2 dirigenter.

2.2 Godkjenne stemmeberettigede og fullmakter

2.3 Godkjenne innkallingen

2.4 Godkjenne sakslista

2.5 Velge 2 delegater til å underskrive protokollen

3. Godkjenne Årsberetningen 2012.

4. Innkomne saker. Legges frem på årsmøtet.

4.1 Vedtektsendring, tilpasning til den nye samvirkeloven.

4.2 Oppheve vedtak fra årsmøte 2012, sak 4, Godkjenning av regnskap for 2011.

4.3 Godkjenne nytt fremlagt regnskap for 2011. Legges fram på årsmøte.

4.4 Tilbakebetaling av forhøyet andelsinnskudd.

5. Regnskap 2012. Legges frem på årsmøtet.

6. Budsjett og Årsplan 2013. Legges frem på årsmøte.

6.1. Vedta og godkjenne budsjett 2013.

6.2. Vedta og godkjenne årsplan 2013.

7. Valg av:

7.1 Leder (ett år)

7.2 3 styremedlemmer (to år)

7.3 3 varamedlemmer (to år)

7.4 2 revisorer (ett år)

7.5 Valgkomite (3 medlemmer) (ett år)

7.6 Utvalg som TF har ansvaret for, skjellprøveprosjekt (ett år)

8. Avslutning

Salg av mat, kaker og drikke.

Husk å ta med sakspapirene til Årsmøte.

Velkommen!

Med hilsen for styret

Leder, Jorunn Sottinen (e-post: sottinen@gmail.com, tlf. 952 43305)

Nestleder, Edvard Nordsletta (e-post: edvardno@hotmail.com, tlf . 47888891)

Sekretær, Benn Larsen (e-post: bennl@online.no, tlf. 975 98378)

Kasserer, Odd Tobiassen (e-post: oddtobi@live.no, tlf. 970675909)

Årsmelding 2012 og Sakspapirer