Laksebreveierne i Tanavassdraget SA

Laksebreveierne i Tanavassdraget SA

Omdanning av andelslaget

NyheterOpprettet av Rune on., desember 12, 2012 22:08:25

Da har årsmøte valgt å omdanne andelslaget til samvirkeforetak.

Alle andelshavere er fremdeles med som før.

I alt er det 253 andelhavere med i laget

NU HETER VI LAKSEBREVEIERE I TANAVASSDRAGET SA

FORKORTET LBT