Laksebreveierne i Tanavassdraget SA

Laksebreveierne i Tanavassdraget SA

Årsmøte

StyreOpprettet av Rune ti., mai 13, 2014 21:44:35

LBT innkaller alle andelshaverne til årsmøte,
lørdag 24. mai 2014, kl. 12.00, på Sirma Grendehus

Saksliste:

1. Åpning og info v/leder i LBT SA

2. Konstituering

2.1 Velge 2 møteledere.

2.2 Godkjenne stemmeberettigede og fullmakter

2.3 Godkjenne innkallingen

2.4 Godkjenne sakslista

2.5 Velge 2 møtedeltagere til å underskrive møteprotokollen

3. Godkjenne Årsberetningen for 2013.

4. Innkomne saker.

4.1 Krav om Fellesmøte med fulle valg.

5. Godkjenne regnskap for 2013. Legges frem på årsmøtet.

6. Budsjett og Årsplan 2014. Legges frem på årsmøte.

6.1. Vedta og godkjenne budsjett 2014.

6.2. Vedta og godkjenne årsplan 2014.

7. Valg av:

7.1 Leder (ett år)

7.2 3 styremedlemmer (to år)

7.3 3 varamedlemmer (to år)

7.4 2 revisorer (ett år)

7.5 Valgkomite (3 medlemmer) (ett år)

8. Avslutning

Salg av:

- mat, kaker, drikke

- lodd

Velkommen!

Med hilsen for styret

Leder, Jorunn Sottinen (e-post: sottinen@gmail.com, tlf. 952 43305)

Nestleder, Edvard Nordsletta (e-post: edvardno@hotmail.com, tlf . 47888891)

Sekretær, Benn Larsen (e-post: bennl@online.no, tlf. 975 98378)

Kasserer, Odd Tobiassen (e-post: oddtobi@live.no, tlf. 97067590)« ForrigeNeste »